İçeriğe geç

Kur’an-ı Kerim ve Meali Kitap Alıntıları – Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kitaplarından Kur’an-ı Kerim ve Meali kitap alıntıları sizlerle…

Kur’an-ı Kerim ve Meali Kitap Alıntıları

Ey Rabbimiz, Bizleri doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi kaydırma, bize tarafından bir rahmet ihsan büyür.Şüphesiz ki sen, bütün dilekleri veren Vehháp ancak sensin!
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.
Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) halini soruyorlar. De ki: Rabbim onları toz edip savuracak. ﴾105﴿
Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. ﴾106﴿
Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.

Tâhâ Sûresi meali﴾107﴿

Aralarında birbirlerine (Dünya’da) sadece on (gün) kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. –Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, Siz sadece bir gün kaldınız diyecektir.

Tâhâ Sûresi meali﴾103-104﴿

O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.

Tâhâ Sûresi meali ﴾102﴿

Onun zâtından başka herşey helâk olup gidicidir. Hüküm ve hükümranlık Onundur;
siz de Ona döndürüleceksiniz. ☁
Kasas Sûresi, 88
Küçücük Bir Dünya Menfaati İçin Benim Ayetlerimi Satıvermeyin.
Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır.
Senin davet ettiğin din müşriklere ağır geldi.
Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.
Kehf Suresi
Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.

Tâhâ Sûresi meali﴾55﴿

Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

Tâhâ Sûresi meali﴾53﴿

Eğer Allah dilerse, sizi giderir ve yeni bir halk getirir.
Şüphe yok ki, Mü’minler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiîler, işte bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve imana uygun bir iş işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükâfatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar hüzünlenecek değillerdir.
Bakara, 62.
Her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. Yüksek yerlerin en başındaki burçlarda da olsanız. Bununla beraber, kendilerine bir güzellik isabet edince, Bu, Allah’tan diyorlar. Bir bela da değince Bu senden diyorlar. De ki: Hepsi Allah tarafından. Fakat niçin bu insanlar söz anlamaya yanaşmıyorlar(!)(?)
Nisa 4/78
Bakmaz mısın şu kendilerine okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanlara? Haç ve puta tapıyorlar da, Allah’ı tanımayanlara Bunlar, müminlerden yol bakımından daha doğru bir yoldadır diyorlar.
Nisa 4/51
“Beni yaratan elbet yolumu gösterir.”

Şuarâ Sûresi – 78

Sen Af Yolunu Tut, İyiliği Emret Ve Kendini Bilmezlere Aldırma.
Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.

Tâhâ Sûresi meali ﴾7﴿

Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. ﴾2-3﴿
(O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. ﴾4﴿

Tâhâ Sûresi meali

Ey Muhammed!) Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.

Meryem Sûresi meali﴾97﴿

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Meryem Sûresi meali ﴾96﴿

İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
(Ey Muhammed!) De ki: Rabbim! Beni, takdir ettiğin yere gönül rahatlığı ve huzur içinde koy ve çıkacağım yerden de dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver.
Rabbin için sabret.

Müddessir 7.

Bir ferdi olduğum insanlık, ah ne kadar az idi gerçekten; derinliklerine erişemediği yeraltı ile sonsuzluğa uzanan gökyüzü arasındaki dünyasında, ancak basabildiği toprakla ve varabildiği menzille sınırlıydı; ne kadar âciz, bilgisiz ve çaresizdi!
Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. ﴾94﴿
Onlar(ın her biri) kıyamet günü O’na tek başına gelecektir. ﴾95﴿

Meryem Sûresi meali

İnsan, Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım? der. ﴾66﴿

İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? ﴾67﴿

Meryem Sûresi meali

Yemin olsun ki, ölseniz de, öldürülseniz de, hepiniz Allah’ın huzurunda haşrolunacaksınız.
Âl-i İmran 3/158
Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.
Mearic 19.Ayet
Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.
Mearic 20.Ayet
Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.
Mearic 21.Ayet
De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?
Mülk 30.Ayet
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Ahiret yurdu, elbette korunan takvalılar için daha hayırlıdır; hâlâ akıllanmayacak mısınız?

En’am, 32

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

✓ İnsan Sûresi, 27

İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?

Meryem Sûresi meali ﴾42﴿

Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır.

Tefsir

Ümmet kelimesi topluma önderlik edecek olan grup anlamındadır.Bu âyet, iyilik yolunda insanlığa önder ve örnek olmayı hak eden müslümanların başlıca niteliklerini göstermektedir. Buna göre onlar Allah’a iman ederler. Bunun gereği olarak peygambere, kitaba, âhiret gününde hesap vereceklerine ve diğer iman esaslarına inanırlar. İslâm’ın öğrettiği güzel ahlâka sahiptirler; iyiliği emreder, kötülüğü engellerler ve imanlarının gereğini yerine getirirler. Onlar iyi amel sahibi olmaları, aşırılık ve sapkınlıktan uzak, dosdoğru, adaletli, ölçülü, mûtedil ve dengeli tutum ve davranışları sebebiyle insanlığa örnek ve rehber olmaya hak kazanmışlardır.

Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.

Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz ? Şu halde içinizden böyle yapanlar dünya hayatında rüsvaylıktan (utançtan) başka ne kazanırlar ! Kıyamet günü en şiddetli azaba atılırlar. Allah yaptıklarından gâfil değildir. ‘
Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.
Âl-i İmran 3/85
İNFİTAR SURESİ/6
Ey insan! İhsanı bol Rabb’ine karşı seni aldatan nedir?
TEKVİR SURESİ/29
Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.
Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar.
Allah’a kavuşacaklarına inanıp, bilenler ise şu cevabı verdiler: Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir.
Bütün kitapların en güzelidir
Kur’an-ı Kerim
Kendinize azık edinin, doğrusu azıkların en hayırlısı Allah korkusudur.
Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır.
”RABBİNİN HÜKMÜNE SABRET ”
(İnsan Suresi/24)
Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır.

O size hep çirkin ve murdar işleri emreder, Allah’a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister.

Onlara: Allah’ın indirdiğine uyun denildiği vakit, Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?

Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol! der ve o da oluverir.

Meryem Sûresi meali ﴾35﴿

Rabbim! Beni yalnız bırakma!
Sen, vârislerin en hayırlısısın,
(herşey sonunda Senindir)
Kitap okuduğunuz halde, insanlara iyilik emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Artık aklınızı kullanmayacak mısınız?
(Bakara 44)
O zaman ki, meleklere Adem için secde edin dedik, derhal secde ettiler. Ancak İblis dayattı, gururuna yediremedi ve zaten inkar edenlerdendi.
(Bakara 34)
Şüphesiz Allah, bir sivri sineği hatta daha üstününü örnek vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki o hiç şüphesiz Rablerinden gelen bir gerçektir. Ama inkara saplananlar Allah, böyle bir örnek ile ne kastetmiş? derler. Evet Allah onunla bir çoklarını şaşırtır, yine onunla bir çoklarını yola getirir. Ayrıca onunla sadece fasıkları şaşırtır.
(Bakara 26)
İnkâr edenlerin (gönüllerince) diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın
Kısa süren bir faydalanma Sonra sığınakları cehennem. Ne kötü bir mesken!
Fakat rablerine karşı gelmekten sakınanlara, Allah katından bir ikram olarak, altından ırmaklar akan cennetler vardır; orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükâfat iyi kimseler için daha hayırlıdır.
İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı.
Başınıza gelen her türlü musîbet, kendi ellerinizin işleyip kazandığı günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah bir çoğunu da affeder.
De ki: Gelin rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; biz, sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın yasakladığı bir cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti; umulur ki düşünüp anlarsınız.
Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi; hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir.
Rîba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, alışveriş de faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır.

Bakara 275

MÜLK SURESİ/1
Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.
TEĞABUN SURESİ/4
Göklerde ve yerde olanları, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir. Allah, göğüslerin özünü bilir.
MÜNAFİKUN SURESİ/11
Allah süresi geldiği zaman hiç bir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
SAF SURESİ/2
Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?
Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.
Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
İman edip yararlı işler yapanlara, kendileri için altından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! ( Onlardan kendilerine ne zaman bir meyve bir rızık olarak yedirilirse, her defasında Bu bizim daha önce rızıklandığımız şey diyecekler. O meyveler birbirine benzer şekilde kendilerine sunulur.) Kendileri için orada tertemiz eşler vardır ve orada ebedi olarak kalacaklardır.
(Bakara 25)
Eğer kulumuza peyderpey indirdiğim Kuran’dan şüphe ediyorsanız, haydi onun ayarında bir sure meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin tümünü çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız bunu yapın!
(Bakara 23)

Yok yapamazsınız, ki hiç bir zaman yapamayacaksınız; o halde kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan o ateşten sakının!
(Bakara 24)

HAŞR SURESİ/1
Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih etmektedir, O üstündür, hikmet sahibidir.
MÜCADELE SURESİ/
Allah’a ve Resulüne düşman olanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar.
HADİD SURESİ/
Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükâfat vardır.
Doğrusu biz ona, gerçek yolu gösterdik; ister şükreden (mümin) olsun, ister nankörlük eden (kâfir)
Bu (Kur’an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir.
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur. Sonra da onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır. Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz!
Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O’nun âyetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.
Ey insanlar ! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, (bilin ki) ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermadan) sonra bir alekadan (embriodan) sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız, sonra sizi, olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra, hiçbir şey bilmemek üzere, ömrünün en fena zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir