İçeriğe geç

Kuman Kıpçaklar Kitap Alıntıları – Asım Korkmaz

Asım Korkmaz kitaplarından Kuman Kıpçaklar kitap alıntıları sizlerle…

Kuman Kıpçaklar Kitap Alıntıları

&“&”

Kuman Kıpçakların inanç sisteminde öteki önemli hayvan ise köpekti. Köpek kültü Kuman Kıpçak toplumunda yaygındı. Kumanlar diğer halklarla yapılan yemin etme törenlerinde ve bu halklara sadakatlerini göstermek için köpekleri kullanırlardı. Ant içme seramonisinin bir parçası ve bağlılıklarının bir göstergesi olarak köpek kurban ederlerdi
Kuman başbuğları düşmanlarını yendikten sonra kurt gibi ululardı. Kuman başbuğları ile kurtlar arasında özel bir bağ vardı. Bu bağı daha iyi açıklamak için en güzel örnek 1099 yılında Volın knezi David İgoreviç'in Macarlar üzerine yaptığı sefere katılan ünlü Kuman başbuğu Bonyak, Rusların müttefiki olan Macarlara karşı sefere katıldı. Savaştan önceki gece, hurafeye inanan Bonyak uyanıp tefeül için dışarı çıktı. O sırada kurtlar uluyordu bu ulumaya kendisi de karşılık verdi. Birkaç kurdun ulumasına güvenerek ertesi gün zaferi kazanacakları inancı arttı.
Kuman Kıpçakların taş heykellerinin yüzlerini güneşe doğru çevirmiş bir şekilde yapmalarının bir nedeni de güneşe tapmalarıydı.
Kıpçak savaşçılarınım çoğu savaş zamanında zırh, yelek, ya da tunçtan yapılmış yüz maskesi ve miğfer giyerdi
Kuman Kıpçaklar bozkıra özgü saç stiline saçın bakımına ve tıraşına oldukça önem verirlerdi. Kuman erkeklerinin sakalları yoktu ama bıyıkları vardı. Kuman Kıpçaklar mertlik ve gücün sembolü olarak bıyık bırakırlardı.
Fiziki yapıları düzgün ve sarışın olan Kuman Kıpçaklar, güzel bozkır Türk boylarındandı. Tuz yemediklerinden ve güzel kokulu bitkilerden hoşlandıklarından dolayı sağduyuludurlar ve güzel gözlere sahiptirler.
…kıvılcımları bütün memleketleri sarmış; zararı herkese dokunmuş ve rüzgarın kovaladığı bir bulut gibi memleket memleket dolaşmış bir felaket! Gecelerin ve gündüzlerin doğurmadığı, bütün ahaliye, özellikle müslümanlara şamil korkunç bir musibettir. Bir kimse Tanrı’nın insanı yarattığı günden bu ana kadar böyle bir felaket görmemiştir. "
Kiev Knezliğinin ilk dönemlerinde komşu güçlü Hazarların ve Türk halklarının askerî ve siyasi yapılarının tesiri bariz görülmektedir. Örneğin, Kiev Rusyasında ilk yöneticiler Hazar Hakanlığının hakimiyetinde kuruldukları için kağan unvanı kullanıyorlardı. Ayrıca knezliğin hanedanlık organizasyonu, Türk komşularının modeline benziyordu
9. yy ikincı yarısında iskandinav kökenli Varegler, dağınık Slav boylarını birleştirip Hazarlar tarafından Kievde kurulan siyasi yapıyı oluşturdular…. Devlet kurulurken doğrudan Hazarların etkisinde kaldı. Bundan dolayı ilk Rus devletinin kuruluş ve gelişme aşamasında Hazarların etkisi olduğu kesindir.
Moğol yayılmasından sonra Kuman-Kıpçakların önemli bir kısmı Balkanlara göç etmelerine rağmen Don ile İdil arasının üst bölgelerinde Kuman Kıpçaklar, yeni Türk ve Moğol etnik gruplarıyla karışarak Kazan, Kırım Tatarlarının, Nogayların ve Kazakların etnogenetiğine dahil olmuşlardır.
Bir kimse, Tanrı’nın insanı yarattığı günden bu ana kadar böyle bir felaket görmemiştir.
Ruslar, Kuman-Kıpçaklardan önce Karadeniz’in kuzeyindeki topraklara gelen Türk boylarını yönetimleri altına almalarına rağmen Kuman-Kıpçakları kontrolleri altına alamamışlardır.
Kuman-Kıpçaklar Kiev Rusyası’nın Karadeniz’e inmesine engel olmuşlardır. Kuman-Kıpçakların saldırıları neticesinde Slav halkının önemli bir kısmı Moskova Irmağı havzasına göç etmiştir. Rusların bu dönemde yerleşmelerinde ciddi Kuman etkisi görmek mümkündür.
Kuman Kıpçakların taş heykellerinin yüzlerini güneşe doğru çevirmiş bir şekilde yapmalarının bir nedeni de güneşe tapmalarıydı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir